Een emotionele, vaak ook moeilijke periode met veel verdriet om het naderende afscheid. Het vraagt veel van zowel de cliënt als de naasten. Zeker wanneer die laatsten de rol van mantelzorgers op zich hebben genomen, een groot deel van de zorg blijft op hun schouders rusten.

De Slaapzuster biedt dan uitkomst door zorgtaken over te nemen, niet alleen gedurende de nacht maar op elk gewenst tijdstip. Huishoudelijke taken, zorgtaken en zelfs contacten onderhouden met de huisarts, wijkverpleegkundige en andere instanties waardoor er meer tijd en ruimte ontstaat voor de familie en vrienden om met het naderend afscheid om te gaan. En tevens om de mantelzorgers zelf de mogelijkheid te bieden uit te rusten en te ontspannen in de wetenschap dat er goed voor hun familielid of vriend wordt gezorgd.

We kijken samen met onze wijkverpleegkundige in een persoonlijk gesprek wat uw wensen zijn en van uw gezin en familie. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeringswet; bij het aanvragen hiervan kunnen wij u uiteraard assisteren. Het zo comfortabel mogelijk maken, voor client, familie en vrienden; dàt is waar De Slaapzuster naar streeft. Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.