Aan de hand van gesprekken met u brengen wij uw wensen in kaart door u een vrijblijvende aanbieding voor zorgverlening te sturen. Vervolgens helpen wij u graag om te bekijken hoe uw zorgvraag het best gefinancierd kan worden. Dat kan via een Persoons Gebonden Budget (PGB), uit eigen middelen en soms ook via uw eigen zorgverzekering.

Persoonsgebonden budget:

Met een PGB koopt u zelf uw zorg in, tegen een door uzelf bepaald tarief. Op deze wijze kunt u onafhankelijk kiezen en behoudt u zelf de controle. U krijgt een PGB vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de zorgverzekeringswet (Zvw).In alle gevallen heeft u een indicatie nodig die uw gemeente, wijkverpleegkundige of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kan afgeven. Wij kunnen u bij het opstellen van die indicatie terzijde staan. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Overige vormen van financiering:

Uiteraard kunt u de zorgkosten ook uit eigen middelen financieren. In specifieke gevallen worden onze diensten vergoed door uw zorgverzekeraar.Wilt u meer weten? Neem dan contact op.