Stap 1: Het huisbezoek

U heeft een zorgwens en wij willen deze graag voor u vervullen. Tijdens een huisbezoek bekijken we samen wat uw wensen en behoeften zijn; zo kunnen wij garanderen dat we u de juiste zorg leveren. Een, overigens geheel vrijblijvend, huisbezoek heeft daarom altijd onze voorkeur. Voelt het goed en kunt u zich vinden in een samenwerking met De slaapzuster dan wordt de samenwerking opgestart.

Zoals bij alle zorgaanvragen die in Nederland worden aangevraagd, moet er geïndiceerd worden. Dat regelen wij voor u. De kosten voor het indicatie stellen worden niet altijd 100% vergoed, dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

We hebben een eigen wijkverpleegkundige die de gehele periode met u en ons meekijken.

Onze wijkverpleegkundigen neemt binnen vijf werkdagen met u contact op. Zij verzorgt de aanvraag.

Stap 2: Het vastleggen van de gemaakte afspraken.

Alle afspraken die tussen u en De slaapzuster worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld de dagen en de tijden waarop de zorg geleverd wordt en het tarief, worden vastgelegd in een zorgovereenkomst. Zo blijven alle afspraken helder.

Wij maken de zorgovereenkomsten, daar heeft u geen omkijken naar.

De door ons ondertekende zorgovereenkomst ontvangt u in tweevoud: één exemplaar is voor u en de andere is voor uw zorgverlener.

Stap 3: Financiering

De palliatieve/terminale zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding wordt, afhankelijk van uw zorgverzekeraar, tot 100% vergoed vanuit een pgb of via de zorgverzekering.

We vragen voor de aanvang van het eerste gesprek van de zorg altijd toestemming om te starten.

Stap 4: Start zorg

De zorg start op de u gewenste tijdstippen. Meestal is dit in combinatie van avond, nacht en ochtendzorg. Mochten onze verpleegkundigen verandering gaan zien in uw gezondheidstoestand dan gaan we meteen meer zorg inzetten.

Onze verzorgende en verpleegkundigen hebben allemaal een jarenlange ervaring in de palliatieve/terminale zorg.

Stap 5: De financiële afhandeling

U ontvangt op het einde van de maand een factuur voor de geleverde diensten van elk van de afzonderlijke zorgverleners. Deze mag u of uw familie dan indienen bij uw zorgverzekering. Deze zorgt dat de facturen aan u betaald worden waarna u ze mag overmaken aan de zorgverleners.