Mensen die aan een vorm van dementie lijden wonen steeds vaker en langer thuis. Ze zijn aangewezen op de hulp van familie, vrienden en buren. Maar soms is er hulp vereist die de mantelzorgers simpelweg niet kunnen bieden. Met name wanneer mensen een delier krijgen is professionele hulp noodzakelijk.

Een delirium zorgt ervoor dat mensen behoorlijk in de war raken, dingen zien die er niet zijn, zelf niet meer weten waar ze zijn. Dit wordt over het algemeen veroorzaakt door medicijnen die zij krijgen toegediend doordat ze een infectie hebben opgelopen. Een delirium ontwikkelt zich in korte tijd waardoor er acute zorg nodig is. Dit ontstijgt het niveau van een “gewone” mantelzorger waardoor crisisopvang het enige alternatief lijkt te zijn. Dit kan echter door zowel de cliënt als de familie als traumatisch worden ervaren.

De Slaapzuster kan in deze situatie direct de gewenste professionele zorg leveren. in de vertrouwde leefomgeving van de patiënt. Dat is niet alleen aantoonbaar beter voor de patiënt zelf, maar ook voor de naaste familie. De kosten hiervan kunnen eventueel door een lopend PGB worden gedekt; mocht deze nog niet aangevraagd zijn dan kunnen wij u ook hierin van advies dienen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op.