De Slaapzuster voorziet in een sterk toenemende maatschappelijke behoefte. Doordat de overheid zich terugtrekt wordt de behoefte aan mantelzorg steeds groter. Waar mensen vroeger zondermeer een plaats kregen in een verpleeghuis zien we nu dat zij steeds vaker en langer op zichzelf en hun familie aangewezen zijn. Overdag kan de thuiszorgorganisatie een handje toesteken, ’s nachts is het een ander verhaal.

Soms kunnen mensen ’s nachts niet meer alleen zijn. Kwetsbare ouderen, mensen die aan Alzheimer of andere vormen van dementie lijden. Maar ook mensen die zorg nodig hebben omdat zij in de laatste levensfase verkeren. Voor mantelzorgers is dat een zware opgave. Ook zij hebben immers hun rust nodig, om de mantelzorgers in deze periode te ontzorgen biedt de Slaapzuster een uitkomst.

Ons team van gekwalificeerde en ervaren zorgmedewerkers neemt u de zorg graag uit handen. Op een persoonlijke manier die volledig is afgestemd op uw behoeften. Dat begint met aandachtig luisteren naar uw wensen en vervolgens een passende oplossing aanbieden in de vorm van een individueel zorgpakket. Dat is ons tot op heden nog altijd gelukt.

Uiteraard kunnen wij u helpen bij het aanvragen van een Persoons Gebonden Budget (PGB) of bij het aanvragen van een vergoeding via uw zorgverzekering. Onze indicatieverpleegkundige kijkt bij het opstellen daarvan met u mee. Voor meer informatie over onze tarieven klikt u hier.